Zafi N°19 van Olivier

Olivier wou een fietsframe uit essenhout.

Zijn kinderen besloten hem te verrassen door ons te vragen de honderd jaar oude eik die tijdens een storm in hun tuin was gevallen als basis voor het fietsframe te gebruiken.

Nog een prachtig voorbeeld van circulariteit!